СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ИНЕРКОМ е част от група от дружества, специализирани в изграждането на инфраструктура, промишлени и жилищни обекти. Фирмата разполага със складови бази и машини.

ИНЕРКОМ има стабилни позиции на пазара за енергийни и строителни услуги в България. Дружеството осъществява своите проекти, като прилага европейските стандарти за качество и опазване на околната среда.

Дейността на фирмата се развива в следните области:

  • Енергийна инфраструктура
  • Проекти за енергийна ефективност
  • Реконструкция и ремонт
  • Проектиране и строителство на промишлени, административни и жилищни сгради.
  • Техническа поддръжка.

През последните 10 години ИНЕРКОМ има изградено портфолио от успешно реализирани проекти

  • Проекти за изграждане и повишаване на енергийната ефективност на сгради с обща застроена площ над 100 000 кв. м.
  • Фотоволтаични паркове с инсталирана мощност над 150 MW в България, Румъния и Гърция.
  • Положени 70 000 метра кабелни трасета и електропроводи
Generic placeholder image
Copyright Inercom 2019 site built by Kusar Group Ltd. v1.0.0