ВЪЗОБНОВЯЕМИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ

Развитието в технологиите, намаляването на инвестиционните разходи и климатичните условия в България естествено предполагат навлизането на фотоволтаичната технология във всеки дом, във всяко предприятие с по-голям дял от общото потребление на енергия, като най-евтиния източник на електроенергия, с безплатни и неизчерпаеми природни ресурси, като например слънчева енергия.

Нашата цел е интеграцията на пазара на тази енергия, без изискване за преференциални тарифи и други непазарни облекчения.

По време на работа ние разчитаме на професионализма и стандарта за качество на проектите.

Нашият екип се състои от професионалисти с отлична квалификация и опит, което ни прави сериозен и отговорен бизнес партньор.

Ние последователно преследваме целите за стабилна, нисковъглеродна и зелена икономика, поставени от ЕС в областта на енергетиката.

Generic placeholder image
Copyright Inercom 2019 site built by Kusar Group Ltd. v1.0.0