ЗА НАС

Последователност и приемственост
Зелена енергия
Грижа за обществото
Доверен партньор
Опазване на околната среда
Съвременни технологии
Надеждни енергийни решения
Иновативност

ИНЕРКОМ работи на българския пазар повече от 10 години и е реализирала множество проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения. Над 90% от дейността на компанията е насочена към реализацията на проекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради.

При извършване на дейността си ИНЕРКОМ използва модерни и конкурентни технологии, благодарение на които постига оптимални производствени параметри на съоръженията, които управлява.

Визията на Инерком е да бъде лидер в предоставянето на безопасни и надеждни енергийни решения. Стремим се да постигаме това, като използваме най-новите тенденции в технологиите и инвестирайки в повишаване качеството на компетентност на нашите служители. Компанията се стреми към дългосрочно оптимизиране на производството на електроенергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и намаляване на въглеродните емисии.

Дейностите, които управлява Инерком допринасят за спестяването на над 150 000 тона емисии на CO2 /въглероден двуокис /средно годишно.

Постигнатите енергийни спестявания в резултат от изпълнените енергоефективни мерки допринасят пряко за повишаване на конкурентноспособността на икономиката и стимулират икономическия растеж и създаването на нови работни места.

Инерком подкрепя зелените инициативи за разделното събиране на отпадъците, използване на електронно подписване на документи и избягване на излишно принтиране, внедряване на енергоспестяващи решения. Подкрепяме кампании свързани със Световния ден на околната среда – 5 юни, за чиста и зелена България и други.

ПОГЛЕД НАПРЕД КЪМ БЪДЕЩЕТО
 • Създаване и използване на нови бизнес модели
 • Иновации в енергийния пазар
 • Подобрение на конкуренцията в енергийния сектор
 • Растеж на енергийния пазар и увеличаване на услугите, предлагани на нашите клиенти
 • Придобиване на дялове в енергийния сектор и в енергийната инфраструктура
РАЗВИВАНЕ НА НОВИ БИЗНЕС ВЪЗМОЖНОСТИ
 • Навлизане на нови пазари
 • Комбиниране на технология с нови креативни решения
 • Растеж в сродни бизнес области
 • Цялостни решения за бизнес клиенти
НАПРЕДЪК В НАШАТА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ
 • Инвестиране в развитието на нашия екип
 • Инвестиране в модерни енергийни източници
 • Налагане на тенденции на пазара
 • Използване на нови информационни технологии
 • Непрекъснато развитие и растеж
Copyright Inercom 2019 site built by Kuasar Group Ltd. v