ЕТИЧНИ ПРИНЦИПИ

Настоящите етични принципи определят корпоративните ценности, които ръководят нашите служители и дейността на компанията. От основаването си Инерком има за цел изграждането на бизнес, основан на доверие в и извън компанията, добро отношение към клиенти, бизнес партньори и служители.

Основни принципи

  • Ние извършваме нашата дейност спазвайки нормативните актове на действащото законодателство на Р България и Европейския съюз.
  • Ние спазваме етичните принципи на компанията и уважаваме правото на конкуренция и твърдо вярваме, че само лоялна конкуренция и прозрачен пазар могат да бъдат двигател за икономически растеж.
  • Ние не подкрепяме събития и инициативи с политически цели.
  • Ние не толерираме корупция и измами.
  • Ние създаваме позитивна работна среда за нашите служители, в която те могат да развият своя потенциал и да растат професионално. Ние не толерираме никаква форма на дискриминация и тормоз.
© 2019 by Inercom Ltd.
Site built by Kuasar Group