СТРОИТЕЛСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

ИНЕРКОМ е специализирана в изграждането на енергийна инфраструктура, промишлени и жилищни сгради и енергийни обекти. Дружеството разполага със складови бази и необходимата техника.

ИНЕРКОМ има стабилни позиции на пазара за енергийни и строителни услуги в България. Дружеството осъществява своите проекти, като прилага европейските стандарти за качество и опазване на околната среда.

Дейността на компанията се развива в следните области:

  • Изграждане на енергийни обекти
  • Енергийна инфраструктура
  • Проекти за енергийна ефективност
  • Реконструкция и ремонт
  • Проектиране и строителство на промишлени, административни и жилищни сгради.
  • Техническа поддръжка на енергийни обекти

През последните 10 години ИНЕРКОМ има изградено портфолио от успешно реализирани проекти

  • Проекти за изграждане и повишаване на енергийната ефективност на сгради с обща застроена площ над 100 000 кв. м.
  • Изграждане на фотоволтаични паркове с инсталирана мощност над 150 MW в България, Румъния и Гърция.
  • Изграждане на енергийна инфраструктура и изпълнени проекти за над 70 000 метра кабелни трасета и електропроводи

Нашият екип се състои от професионалисти с отлична квалификация и опит, което ни прави сериозен и отговорен бизнес партньор.

Generic placeholder image
© 2019 by Inercom Ltd.
Site built by Kuasar Group