ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Предоставянето на безопасни и надеждни енергийни решения е свързано със стремежа ни към подобряване на условията и качеството на живот чрез предоставяне на безопасна, устойчива и чиста енергия. Ние се стремим към прилагане на решения насочени към бъдещето и опазването и управлението на околната среда.

Ние създаваме нови бизнес възможности, прилагаме нови технологии и развиваме иновативни решения, които допринасят за подобряване на ефективността на производството и използването на енергията, повишаване на качеството и намаляване на загубите, опазването на околната среда.

Инерком е сертифицирана по БДС EN ISO 14001:2015 „Системи за управление на околната среда“.

Системата за управление по отношение на околната среда гарантира спазване на изискванията и указанията за опазване на околната среда. Тя обхваща:

 • Насоки за употреба на Системата за управление на околната среда;
 • Политика за опазване на околната среда;
 • Съответствие с регламентите за околна среда;
 • Оценка на риска и контрол на риска;
 • Процедури за опазване на околна среда. Изисквания и указания за прилагане;
 • Управление на подизпълнителите;
 • Инспекции;
 • Докладване и разследване на инциденти;
 • Следене и отчитане на резултатите;
 • Уведомяване на регулаторните органи;
 • Аварийна готовност и реагиране;
 • Система за управление на документи.
Generic placeholder image
© 2019 by Inercom Ltd.
Site built by Kuasar Group