КАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

За да сме конкурентни на пазара, ние залагаме на високо качество на предлаганите от нас услуги като развиваме и внедряваме иновативни технологии, изградили сме висококвалифициран екип, комбиниращ професионализъм, опит и креативност.

Инерком е внедрила Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, която покрива всички дейности на компанията- проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на енергийни обекти, строителство, ремонт и поддръжка на жилищни, администратинви, промишлени и инфраструктурни обекти и гарантира качественото им изпълнение.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Поглед в бъдещето

  • Създаване и използване на нови бизнес модели
  • Въвеждане на иновации в енергийния сектор
  • Растеж на енергийния пазар и увеличаване на услугите, предлагани на нашите клиенти
  • Придобиване на дялове в енергийния сектор и в енергийната инфраструктура

Конкуретноспособност

  • Инвестниции в развитието на човешките ресурси
  • Инвестниции във ввъзобновяеми енергийни източници
  • Налагане на тенденции и използване на нови технологии
  • Непрекъснато развитие и растеж

Нови бизнес възможности

  • Комбиниране на технологии с нови креативни решения
  • Цялостни решения за нашите клиенти
Generic placeholder image
© 2019 by Inercom Ltd.
Site built by Kuasar Group