КАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ

За да сме конкурентни на пазара, ние залагаме на високо качество на предлаганите от нас услуги като развиваме и внедряваме иновативни технологии, изградили сме висококвалифициран екип, комбиниращ професионализъм, опит и креативност.

Инерком е внедрила Система за управление на качеството БДС EN ISO 9001:2015, която покрива всички дейности на компанията- проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на енергийни обекти, строителство, ремонт и поддръжка на жилищни, администратинви, промишлени и инфраструктурни обекти и гарантира качественото им изпълнение.

ИНВЕСТИЦИОННА СТРАТЕГИЯ

Поглед в бъдещето

 • Създаване и използване на нови бизнес модели
 • Въвеждане на иновации в енергийния сектор
 • Растеж на енергийния пазар и увеличаване на услугите, предлагани на нашите клиенти
 • Придобиване на дялове в енергийния сектор и в енергийната инфраструктура

Конкурентноспособност

 • Инвестиране в човешки ресурси
 • Налагане на тенденции на пазара
 • Използване на нови информационни технологии и модерни енергийни източници
 • Комбиниране на технология и нови креативни решения

Развитие и нови бизнес възможности

 • Навлизане на нови пазари
 • Растеж в сродни бизнес области
 • Предоставяне на цялостни решения за бизнес клиенти
Generic placeholder image
Copyright Inercom 2019 site built by Kuasar Group Ltd. v