БЕЗОПАСНОСТ

От особена важност за нашата компания е безопасността и здравето на служителите и клиентите при осъществяване на ежедневната ни работа.

В тази връзка сме внедрили Система за управление на здравето и безопасността при работа, в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 на Международната организация по стандартизация. Тя се прилага във всички области на нашата дейност, при изграждането, експлоатацията и поддръжката на нашите обекти.

Системата за управление на здравето и безопасността при работа гарантира поддържане на мерки за контрол на здравето и безопасността в Инерком. OHSAS 18001:2007 „Спецификации на Система за управление на професионалното здраве и безопасност“ на Международната организация по стандартизация.

Системата за управление на здравето и безопасността при работа се прилага за всички дейности, които се изпълняват от Дружеството. Тя обхваща:

 • Насоки за употреба на Системата за управление на здравето и безопасността при работа;
 • Политика за професионално здраве и безопасност;
 • Съответствие с регламентите за здраве и безопасност;
 • Оценка на риска и оперативен контрол;
 • Оказване на първа помощ, медицински услуги и професионално здраве;
 • Процедури за здраве и безопасност;
 • Управление на подизпълнителите;
 • Инспекции, обходи и одити;
 • Докладване и разследване на инциденти;
 • Мониторинг на резултатите;
 • Уведомяване на регулаторните органи;
 • Аварийна готовност и реагиране;
 • Правила за безопасност;
 • Система за управление на документи.
Generic placeholder image
© 2019 by Inercom Ltd.
Site built by Kuasar Group