гр. София, 1618,  ул.  Околовръстен път 3           +3592 996 4170          +359 88 914 8888          office@inercom.bg

ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА

СИГУРНА И ЧИСТА ЕНЕРГИЯ

ЗА НАС

КОМПАНИЯ С ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО

ИНЕРКОМ работи на българския пазар повече от 10 години и е реализирала множество проекти за изграждане, поддържане и реконструкция на енергийни съоръжения. Дейността на компанията е насочена към изграждане на обекти за производство на електроенергия от възобновяеми източници и повишаване на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради.

ИНЕРКОМ използва модерни и конкурентни технологии, благодарение на които постига оптимални производствени параметри на съоръженията и обектите.

Визията на ИНЕРКОМ е да бъде лидер в предоставянето на безопасни и надеждни енергийни решения. 

ВИЗИЯ
 • Създаване и използване на нови бизнес модели;
 • Въвеждане на иновации в енергийния сектор;
 • Растеж на енергийния пазар и увеличаване на предлаганите услуги;
 • Използване на възобновяеми енергийни източници;
 • Навлизане на нови пазари;
 • Предоставяне на цялостни решения за бизнес клиенти;
ЕКИП

Гръбнакът на една компания са нейните служители, затова ИНЕРКОМ разчита на професионалисти и работа в екип, като предоставя на служители си възможности за обучение и развитие, инвестирайки в повишаване на качествата им. Компанията мотивира и стимулира всяка проява на креативност, иновативност и стремеж за растеж. Най-добрата инвестиция за една компания е в нейните човешки ресурси.

ИНЕРКОМ разполага с висококвалифициран персонал, който има богат практически опит на базата на реализирани проекти, което ни прави сериозен и отговорен бизнес партньор.

УСТОЙЧИВОСТ И ЗEЛЕНО БЪДЕЩЕ

ИНЕРКОМ има стабилни позиции на пазара за енергийни и строителни услуги в България. Компанията осъществява своите проекти, като прилага европейските стандарти за качество и опазване на околната среда.

СЕРТИФИКАТИ

OHSAS 18001:2007“Спецификации на Система за управление на професионалното здраве и безопасност” на Международната организация по стандартизация
БДС EN ISO 14001:2015 “Системи за управление на околната среда”
БДС EN ISO 9001:2015“Система за управление на качеството”

ИНЕРКОМ подкрепя зелените инициативи за разделното събиране на отпадъците, използване на електронно подписване на документи и избягване на излишно принтиране, внедряване на енергоспестяващи решения и кампании свързани със Световния ден на околната среда – 5 юни, за чиста и зелена България.

ДЕЙНОСТИ
ПРОЕКТИРАНЕ
 • Изготвяне на проекти на  ВЕИ централи;
 • Детайлен дизайн, пре-проектиране и оптимизации;
 • Избор на подходящо оборудване;
 • Анализ и симулации на производство и потребление;
ДОСТАВКИ

ИНЕРКОМ работи в тясно сътрудничество с избрани и утвърдени доставчици на оборудване. Компанията разполага с верига за доставки, която позволява да се доставят качествени продукти в кратък срок и в рамките на определения бюджет.

ИЗГРАЖДАНЕ
 • Изграждане и повишаване на енергийната ефективност на сгради;
 • Изграждане на ВЕИ централи;
 • Изграждане на енергийна инфраструктура, кабелни трасета и електропроводи;
ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

ИНЕРКОМ извършва гаранционно и извънгаранционно поддържане на енергийни съоръжения и обекти. Регулярните дейности по превенция и поддръжка гарантират дълъг живот на съоръженията и намалят разходите за поддържане на оборудването.

ИНЕРКОМ предлага пълен цикъл от дейност – от консултантски и проектантски решения през изграждане, управление, ремонт и поддръжка на енергийни съоръжения и обекти.

170+

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ
/ MW /

150+

ПРОЕКТИ В СТРОЕЖ
/ MW /

12+

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ
/ ГОДИНИ /

110,000+

СПЕСТЕНИ ВЪГЛЕРОДНИ ЕМИСИИ
/ ТОНА /

100+

УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА
/ MW /

УСЛУГИ
ИЗГРАЖДАНЕ
Екипът на ИНЕРКОМ има богат опит в изграждането на енергийни обекти.
 
През последните 10 години ИНЕРКОМ има изградено портфолио от успешно реализирани проекти:
 • Изграждане и повишаване на енергийната ефективност на сгради с обща застроена площ над 100 000 кв. м.;
 • Изграждане на фотоволтаични паркове с инсталирана мощност над 150 MW в България, Румъния и Гърция;
 • Изграждане на енергийна инфраструктура и изпълнени проекти за над 70 000 метра кабелни трасета и електропроводи:

ИНЕРКОМ е главен изпълнител на соларен парк „Априлци“, с мощност 150 MW. През 2021 г. ИНЕРКОМ изгради и пусна в експлоатация 57 MW от мощността на проекта, като до края на годината ще бъде изпълнен изцяло.
Основен доставчик на соларни панели е китайската компания Anhui Huasun Energy Co., Ltd, водещ производител на високотехнологични HJT соларни продукти.
Доставчик и партньор в електрическата част е Хитачи Енерджи България ЕООД.

ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ПОДДРЪЖКА

Регулярните дейности по превенция и поддръжка гарантират дълъг живот на съоръженията и намалят разходите за поддържане на оборудването. ИНЕРКОМ предлага различни абонаментни планове за поддръжка съгласно нуждите на всеки клиент.

Технически мениджмънт
 • 24/7 мониторинг и осигуряване на онлайн достъп;
 • Скада платформа за енергиен мениджмънт, с възможност за техническо наблюдение, контрол и анализ;
 • Документация и хронология на поддръжката;
 • Прогнозни графици;
 • Съдействие при гаранционни искове;
Търговско управление
 • Търговско администриране и отчитане;
 • Управление на вземания;
 • Управление на договори;
 • Изготвяне на бизнес план;
Поддръжка и ремонт
 • Поддръжка, съгласно спецификациите на производителя;
 • Управление и контрол за отстраняване на неизправности;
 • Превантивна подръжка;
 • Актуализиране на системата;
 • Ремонтни дейности;
 • Визуална инспекция на сигурността на системата и обекта;
LOGO-white2.png

гр. София, п.к. 1618
ул.Околовръстен път № 3, ет. 7, ап. 72А
Тел: +359 2 996 4170
Факс: +359 2 996 4180
Моб: +359 88 914 8888
E-mail: office@inercom.bg