Generic placeholder image

Зелена Енергия

Виж повече »

Generic placeholder image

Строителство

Виж повече »

Generic placeholder image

Услуги

Виж повече »

Приоритети
Priorities
  • Гарантиране на високо качество и надеждност чрез прилагане на най-напреднали технологии
  • Мотивиране на висококвалифициран екип, комбиниращ професионализъм, опит и креативност
  • Грижа за инфраструктурата
Визия
Vision
  • Постигане на устойчив разтеж и развитие
  • Доверен партньор на нашите клиенти
  • Сигурна енергия, чрез безопасни и надеждни енергийни решения
Стойности
Values
  • Иновативност- креативно мислене и използване на най-съвременни технологии
  • Интегриране – честност и етично поведение , лоялна конкуренция и прозрачен пазар
  • Работа в екип- Вярваме, че най-добрата инвестиция на една компания е в нейните служители и добрия екип.
Copyright Inercom 2019 site built by Kuasar Group Ltd. v